+36 70 94 77 948

ÁSZF

Az Albatross Resien GmbH Utazási Iroda általános utazási feltételei.

Visszalépés (Lemondási Feltételek)  az ÁFSZ  5-ös pontja  tartalmazza.

Kérem olvassák el Figyelmesen !!!

 

Az alábbi általános utazási feltételek (ÁSZF), mihelyt érvénybe léptek, az ügyfél és az Albatross Resien GmbH, továbbiakban Albatross között létrejövő utazási szerződés részét képezik. Az ÁUF kiegészíti a Polgári Törvénykönyv 651a §-át és a  4-11. § szerinti információs előírásokat, amelyek Albatrossnak szükségesek. Az ÁSZF nem érvényes, ha az Albatross, mint utazás közvetítő tevékenykedik, és ha erről az ügyfeleket a foglalás előtt külön és mulasztás nélkül tájékoztatja.

1. Az utazási i szerződés megkötése

1. 1.  Az ügyfél az utazásra történő jelentkezéssel jogot ad az Albatrossnak az utazási szerződés megkötésére, amelyre vonatkozóan kötelező érvényű az ÁSZF és, amely az utazás kiírás, valamint az utazási prospektus vagy a honlap vonatkozó utalásai alapján kerül elkészítésre, amennyiben azok az ügyfél rendelkezésére állnak. Ha a foglalás különböző szezonokra vonatkozik, akkor az utazási költség arányosan kerül felszámításra, a prospektusban megadott, mindenkor érvényes ártáblázat alapján. Az ügyfélre nézve a jelentkezése - maximum 10 napig - kötelező érvényű, amíg azt az Albatross elfogadja.

Ugyanez érvényes a jelentkezési lapban feltüntetett összes részt vevőre, akikre és saját magára a jelentkező kötelezettséget vállal, amennyiben ezt kifejezett és külön nyilatkozatban magára vállalta.

1.2. A szerződés a megrendelés elfogadásával életbe lép. Nincs szükség ehhez különleges formátumra. A jelentkezéskor vagy haladéktalanul a szerződés megkötése után, az Albatross a vevőnek egy szöveges számlát/visszaigazolást küld a Polgári törvénykönyv 651k szerinti utas biztosítási nyomtatvánnyal együtt.

1. 3. Ha a visszaigazolás tartalma eltér a jelentkezéstől, akkor ez az  Albatross új ajánlatának számít, ez az ajánlat az Albatross-ra nézve 10 napig kötelező érvényű. Ez idő alatt az ügyfél az új ajánlatot kifejezett és határozott nyilatkozattal (például előlegfizetés) elfogadhatja és az utazási szerződés az új ajánlat alapján életbe lép.

2.  Fizetés

2. 1. Az ügyfélnek a számla/visszaigazolás és utas biztosítási nyomtatvány kézhez vétele után esedékessé válik az utazási költség 20 %-ának kifizetése.

2.2. Rövid határidővel történő foglalás esetén (kevesebb, mint 4 héttel az utazás előtt) a teljes utazási költség kifizetése azonnal esedékessé válik a számla/visszaigazolás és utas biztosítási nyomtatvány kézhez vétele után.

2.3. A pótlólagosan megkötött sztornó biztosításokra vagy más biztosításokra a megállapodott jutalékok teljes összegű kifizetése a megkötéskor azonnal esedékes.

2.4. Amennyiben az ügyfél az előleg és/vagy az utolsó részlet kifizetését nem a megadott határidők szerint teljesíti, az Albatross jogosult  a határidőre való figyelmeztetés után az utazási szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Albatross jogosult az utast megterhelni az 5.§ 2. bekezdés szerinti sztornózási költségekkel.

3. Szolgáltatások, utazás kiírás megváltoztatása, árváltozás szerződéskötés előtt

3.1. Szolgáltatás terjedelme

Az Albatross által szerződéses kötelezettséget vállalt szolgáltatások terjedelmére és fajtájára az Albatrosss vonatkozó prospektusaiban a szóban forgó utazásra vonatkozó leírások, az Albatross honlapján közzé tett kiírások, illetve az utazási visszaigazolásban leírtak az irányadók.

3.2. Igénybevétel

A létesítményeket az utazási kiírásban és az utazási visszaigazolásban megadott személyek foglalhatják el. Amennyiben többen vannak, akkor a szolgáltatás nyújtó jogosult a többlet személyeket elküldeni, illetve plusz felárat felszámítani.

3.3. Házi állatok

Házi állatokat csak azokba a létesítményekbe, illetve kompokra lehet vinni, amelyeknél a prospektusban, illetve a honlapon az külön fel van tüntetve.  Ennek megszegése esetén a szállás személyzete, illetve a komp üzemeltetője megtagadhatja a létesítmény, illetve a komp használatát.

3.4. Az utazás kiírás megváltoztatása

Az utazás kiírás esetén az Albatross tartja magát a PTK 4. § 2. bekezdéséhez, a kiírást szerződéskötés előtt megváltoztathatja, ha az szakmailag indokolt vagy fontos, előre nem látott okok lépnek fel.

3.5. Árváltozás szerződéskötés előtt

Az Albatross fenntartja magának a jogot, hogy az árat szerződéskötés előtt megváltoztassa, ha bizonyos szolgáltatásokra az illetékek, adók (pld. fogalmi adó az adott idő intervallumban) növekednek, vagy változik a prospektusban megadott valuta árfolyam az adott utazás esetén. Az Albatross ugyancsak fenntartja magának a jogot, hogy az utazás költségét megemelje a szerződéskötés előtt, ha az utas által igényelt vagy a prospektusban leírt utazás csak plusz kontingensek megvásárlásával válik lehetővé és ez a kontingens vásárlás a prospektus közzé tétele után történik.

4. Szolgáltatások, és árváltozás szerződéskötés után

4.1. Szolgáltatásváltozás

A szerződéskötés után szükségessé váló az utazási szolgáltatásra vonatkozó változtatások, eltérések, amelyeknél az Albatross jóhiszeműen jár el, csak abban az esetben engedhetők meg, ha azok az utazás jellegét nem befolyásolhatják jelentősen.

Az esetleges garancia igények érintetlenek maradnak, amennyiben a módosult teljesítésnél hiányosságok róhatók fel.

Az Albatross köteles haladéktalanul értesíteni az ügyfeleket a szolgáltatás változtatásáról vagy eltéréséről, miután tudomására jutott a változtatás oka.

Abban az estben, ha az utazási szolgáltatás jelentősen megváltozik, vagy eltér, az ügyfél jogosult az utazási szerződéstől térítésmentesen visszalépni vagy részvételét kérni egy hasonló értésű utazáson, ha az Albatross abban a helyzetben van, hogy az utasnak többletköltség nélkül ilyen utat fel tud ajánlani. Az utasnak jogában áll, hogy az Albatross tájékoztatása után haladéktalanul érvényét szerezze a szolgáltatás változtatás miatti jogainak.

4.2. Árváltozás

Az Albatross fenntartja magának a jogot, hogy szerződéskötés után megváltoztassa az árat, ha bizonyos szolgáltatásokra az illetékek, adók (pld. fogalmi adó az adott idő intervallumban) növekednek, vagy változik a prospektusban megadott valuta árfolyam az adott utazás esetén. Ez a következők szerint történik:

Az Albatross a megemelkedett illetékek, adók miatt arányosan megemelheti az utazás költségét.

Árfolyam változás esetén az Albatross az utazási költségeket olyan mértékben emelheti, amilyen mértékben az utazási szolgáltatások ára emelkedett.

 Az Albatross az ügyfél tudomására hozza, hogy az utazás kiírásakor mely időpontra érvényes árfolyammal számolt, ha viszont az árfolyamváltozás a szerződéskötés után következik be, akkor azzal kénytelen számolni.

Az emelés csak akkor megengedett, ha a szerződéskötés és a megállapodott utazási időpont között több mint 4 hónap telik el és az emelkedéshez vezető körülmények a szerződéskötés előtt még nem kezdődtek el és azok a szerződéskötésnél még nem voltak előre láthatóak. Az utazás megkezdése előtti 20. naptól már nem lehet árat emelni.

Utólagos áremelés esetén az Albatross köteles az ügyfelet arról haladéktalanul értesíteni. Ebben az esetben vagy szakmailag, jogilag indokolt 5 %-nál nagyobb áremelkedés esetében, az utasnak jogában áll a szerződéstől minden költség nélkül elállni, vagy kérni, hogy részt vehessen hasonló értékű utazáson, amennyiben olyan van, illetve ilyen utazást többletköltség nélkül fel lehet ajánlani. Az utasnak jogukban áll az utazási szolgáltatás változásának közlése után haladéktalanul jogainak érvényt szerezni.

5. Az ügyfél visszalépése, átkönyvelés, személycsere/pótlás

5.1. Az utas az utazás megkezdése előtt minden esetben visszaléphet az utazástól. A visszalépést az Albatrossnak be kell jelenteni a visszaigazolásban megadott címre. Ha az utazás egy utazás közvetítőn keresztül került lefoglalásra, akkor a visszalépést a közvetítőnek is be lehet jelenteni. Javasoljuk az ügyfélnek, hogy írásban jelentse be a visszalépést.

5.2. Ha az ügyfél az utazás megkezdése előtt lép vissza vagy nem kezdi meg az utazást, akkor az Albatross elveszíti a jogát arra, hogy megkapja az utazás költségét. Amennyiben a visszalépés nem róható fel az Albatrossnak, vagy vis major miatt történik, az Albatross jogosult az utazástól való visszalépéséig felmerülő előkészítési költségeket a mindenkori utazási költségek függvényében követelni.

5.3.Az Albatross a kártérítés mértékét időarányosan határozza meg, ez azt jelenti, hogy figyelembe veszi, hogy a visszalépés milyen közel van az utazás kezdő időpontjához a szerződés szerint, miközben levonásra kerülnek a megtakarított költségek, illetve a szolgáltatás más célú felhasználásából eredő megtakarítások.

 

A kártérítés kiszámítása a visszalépés bejelentés Albatrosshoz történő beérkezése után az alábbiak szerint történik:

 Általános sztornózási költségek:

A kártérítés mértéke lakókocsik, mobilházak, sátrak, hotelek, bungalók, üdülőházak esetében  

      - az utazás megkezdése előtt 45 nappal korábban az utazási költség

10 %-a, ha az utazási költség 250 euró alatt van minden esetben 25 euró.

Az utazás megkezdése előtt 44 nappal korábban az utazási költség 60 %-a
Az utazás megkezdése előtt 27 nappal korábban az utazási költség 85 %-a.
Az utazás napján, vagy az utazás meg nem kezdése esetén az utazási költség 100 %-a.

 

b) Különleges sztornózási költségek

Különleges ajánlatok, mint például komp foglalások is képezhetik a sztornózás tárgyát, ha a mindenkori szolgáltatás leírásban, illetve utazás kiírásban/ajánlatban ezek kifejezetten szerepelnek.

5.4. Az ügyfélnek minden esetben megengedett, hogy ellenőrizze, hogy az Albatrossnak semmilyen vagy lényegesen kisebb kára keletkezett, mint a felszámított általány összeg.

5.5. Az Albatross fenntartja magának a jogot, hogy a megállapított átalány helyett magasabb, konkrétan kiszámított kártérítést követeljen, ha az Albatross bizonyítani tudja, hogy jóval magasabb költségei keletkeztek, mint a mindenkori átalány. Ebben az esetben az Albatross a kártérítés követelésnél figyelembe veszi a megtakarított kiadásokat és az esetlegesen más módon realizált utazási szolgáltatásokat.

5.6. Az Albatross kifejezetten javasolja a sztornóbiztosítás megkötését.

5.7. Az átkönyvelés nem jogos igény. Ha az utazás foglalása után merül fel az ügyfél részéről átkönyvelési igény (utazási időpont, úti cél, utazás megkezdésének helyét illető, szállás, szállítás módjára vonatkozó változás), az Albatross felszámíthat 25 euró átkönyvelési költséget.

Az utazás megkezdése előtt az ügyfél kérheti, hogy helyette egy harmadik személy vegye át az utazási szerződés jogait és kötelezettségeit és az általa lefoglalt utazáson részt vegyen. Átkönyvelés kizárólag az utazás megkezdése előtti 35. nap előtt hajható végre. Azután átkönyvelés

- amennyiben egyáltalán végrehajtató

- csak az utazási szerződéstől való előzetes 5.3. pont szerinti visszalépéssel és az ügyfél egyidejű új jelentkezésével oldható meg. Ez nem vonatkozik alacsony költséggel járó átkönyvelési igényre.

5.8. Az utazás megkezdése előtt az ügyfél kérheti a Polgári Törvénykönyv 651 b § szerint, hogy helyette egy harmadik személy vegye át az utazási szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit. Ennek elintézése 25 eurós költséget von maga után. Az Albatross megtagadhatja a harmadik személy részvételét, ha az nem fele meg az utazás feltételeinek vagy a részvételét nem teszik lehetővé a törvényi vagy hatósági előírások. Ha a harmadik személy belép a szerződésbe, akkor ő az utas, az Albatross-szal szemben, mint adós felel az utazási költségekért és a harmadik személy belépése miatti többletköltségekért.

6. Az Albatross részéről történő felmondás

Ha az utas az Albatross-szal történő megfelelő megállapodás ellenére tartósan zavarja az utazást vagy ilyen mértékben szerződés ellenesen viselkedik és az utazás befejezéséig nem lehet vele szerződésszerűen folytatni az utazást, az Albatross mindenféle határidő betartása nélkül felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben az Albatrossnak joga van az utazási költségekre, levonva a megtakarított kiadásokat és adott esetben a szolgáltatók kifizetéséből eredő vagy hasonló okból származó megtakarításokat, amelyek az igénybe nem vett szolgáltatásokból erednek. A visszaszállítás esetleges többletköltségeit a zavart okozó fél fizeti.

7. Az igénybe nem vett szolgáltatások

Ha az utas a saját hibájából nem veszi igénybe az utazási szolgáltatásokat vagy azok egy részét, amelyeket az Albatross rendeltetésszerűen felkínált (pld. betegség miatti korábbi hazautazás), nem lehet igényt támasztani az utazási költség arányos visszatérítésére. Ennek ellenére az Albatross eljár a szolgáltatóknál a megtakarított költségek visszatérítése érdekében. Ez a kötelezettség nem áll fenn, ha csak nagyon csekély mértékű szolgáltatásról van szó, vagy a kártérítés a törvényi vagy hatósági előírásoknak ellentmond. Az Albatross azt ajánlja, hogy kössenek utazás megszakításra vonatkozó biztosítást.

8.Az utas/ügyfél kötelezettségei

8.1. Úti dokumentumok

Az ügyfélnek tájékoztatnia kell az Albatrosst, ha nem kapja meg a szükséges úti dokumentumokat (pld.: részvéteki jegy/voucher) az Albatross által megadott határidőn belül.

8.2. Hiányosságok bejelentés/ segítségkérés

Ha az utazás az utas értelmezése szerint nem teljesül szerződésszerűen, kérhet segítséget. Az utas köteles az Albatrosst által megadott helyi utazási felelőst a hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatni. Ha nincs a helyszínen csoportkísérő és az szerződés szerint nem szükséges, akkor magát az Albatrosst kell a hiányosságokról tájékoztatni. ha az utas elmulasztja a hiányosság időben történő bejelentését, akkor nem válik szükségszerűvé az utazási költség csökkentése. Ez csak akkor nem érvényes, ha a bejelentés láthatólag felesleges vagy más okokból kifolyólag nem várható el. A csoportvezetőnek segítséget kell nyújtani, amennyiben az lehetséges, de arra nincs joga, hogy az utas igényeit elismerje.

8.3. Felmondási határidő

Ha az ügyfél/utas az utazást fel akarja mondani, mert  a PTK 65. 1. C paragrafusa szerinti hiányosság azt jelentősen befolyásolja és azt az Albatross elismeri az ésszerűtlenség miatt, az Albatrossnak ki kell tűzni egy rövid határidőt a segítségnyújtásra. Ez csak akkor nem érvényes, ha a segítségnyújtás lehetetlen vagy azt az Albatross megtagadja vagy a szerződés az utas/ügyfél által azonnal felmondása kerül, Albatross által is elismert különleges ok miatt.

9. Felelősség korlátozás

9.1.Az Albatross szerződéses felelőssége az olyan károkra, amelyek az emberi életben, testben vagy egészségben keletkeznek, az utazási költség háromszorosára korlátozódik, amennyiben  az utas kára vagy nagy mértékű hanyagság miatt keletkezik, vagy mert az Albatross az utas káráért, mint egyedüli szolgáltatás nyújtó felelős. Lehetősség szerint az ezen túlmenő igények a Montreáli Megállpodás, Varsói Megállapodás, illetve a Légi közlekedési törvény szerint nem esnek korlátozás alá.

9.2. Az Albatross nem vállal a teljesítéssel összefüggő olyan károkért felelősséget, mint a teljesítési zavarok, személyi és tárgyi károk, amelyek idegen szolgáltatók teljesítése során merülnek fel, ha ezek a szolgáltatások az utazás kiírásban és a foglalás visszaigazolásban kifejezetten a szolgáltató partner megadásával feltüntetésre kerültek, mint idegen szolgáltatások és ezek a partnerek nem részei a szerződéses szolgáltatásunknak.  De az Albatross felelősséget vállal az olyan teljesítésekért, mint a kiindulási ponttól a végpontig történő szállítás, az utazás közbeni szállítás és az utazás alatti szállás, ha és amennyiben az keletkező károk egyike az Albatrosz rámutató, felvilágosító vagy szervezési kötelezettsége okán keletkezett.

9.3. Az Albatross nem vállal felelősséget harmadik fél utazási kiírásaiért (például utazás közvetítő), amelyekre az Albatrossnak nincs befolyása, és amelyek helyességét az Albatross nem tudta ellenőrizni. A szolgáltatók és/vagy a harmadik fél nincs arra feljogosítva, hogy az Albatrossnak biztosítékot adjon vagy olyan megállapodásokat kössön, amelyek nem egyeznek meg  a prospektus adataival, illetve az utazási kiírásokkal vagy foglalás visszaigazolásokkal, vagy ellent mondanak azokkal vagy megváltoztatják az utazási szerződés tartalmát.

9.4. Az Albatross nem vállal felelősséget olyan szolgáltatásokért, amelyeket az utas az utazás során igénybe vesz és azokat nem az Albatross, hanem például helyi ügynökség, a hotel, más személyek vagy cégek a saját felelősségükre közvetítenek.

10. Igény bejelentés, bejelentési határidő, elállási tilalom

10.1. Az utasnak/ügyfélnek az utazási szerződés szerinti garancia nyújtási igényét az utazás szerződés szerinti befejezési időpontja után 1 hónapon belül kizárólag az Albatrossnak kell bejelenteni az Általános Utazási Feltételekben megadott elérhetőségen.  Ajánlatos ezt írásban megtenni.

10 2. Az egy hónapos határidő lejárta után az utas/ügyfél csak akkor szerezhet érvényt az igényeinek, ha a határidő teljesítésében önhibáján kívül akadályoztatva volt.

10 3. A határidő azzal a nappal kezdődik, amely az utazás utolsó napját követi. Ha a határidő utolsó napja szombatra vagy vasárnapra esik, vagy a bejelentés helyén elismert ünnepen, akkor ez a nap a következő első munkanap.

10. 4. Az Albatross-szal szembeni igények olyan harmadik félre történő átruházása, aki nem vesz részt az utazáson, kizárt.

11. Elévülés

11. 1. Az utas/ügyfél szerződés szerinti igényei a Polgári Törvénykönyv 651. § c-f szerint olyan igény kivételével, amely a testi vagy egészség károsodás megszüntetésére irányul vagy az utazásszervező durva hibájára vagy segítségnyújtás elmulasztására irányul, 2 év után évülnek el. Ez vonatkozik olyan károk megtérítésére is, amelyek az Albatross vagy annak törvényes képviselője vagy végrehajtója miatt szándékos vagy hanyag kötelezettség szegése okán keletkezik.

11.2. A PTK 651 c-f szerinti egyéb igény 1 év alatt évül el.

11.3. Az elévülés azzal a nappal kezdődik, amely az utazás befejezése után következik. Ha az elévülés utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy az igény bejelentés helyén államilag elismert ünnepre esik, akkor ez esetben a következő munkanap lép be.

11. 4. Az ügyfél/utas és az Albatross közötti tárgyalási bizonytalanság esetén, amely az igényre, vagy az igényt megalapozó körülményekre vonatkozik, az elévülés felfüggesztődik, amíg az ügyfél/utas vagy az Albatross a tárgyalások folytatását megtagadja. Az elévülés legkorábban az akadályoztatás befejezése után 3 hónappal lép életbe.

12.Útlevél, vízum és egészségügyi előírások

12. 1. Az Albatross az Európai Unió annak az államnak állampolgárait informálja a szerződéskötés előtt, amelyben az utazás ajánlja a vonatkozó útlevél, vízum és egészségügyi előírásokról és azok esetleges változásairól. Más országok állampolgárainak a konzulátusok adnak felvilágosítást. Az Albatross abból indul ki, hogy egyik utasnál/ügyfélnél sem áll fenn különleges eset, például kerttős állampolgárság, hontalanság.

12. 2. Az Albatross információ adási kötelezettségének teljesítése esetén az utas/ügyfél saját maga felelős az utazás lebonyolításához szükséges összes előírás betartásáért. Felelős a szükséges úti dokumentumok beszerzéséért és azok magánnál tartásáért és saját magának kell figyelni arra, hogy az utazás időtartamára érvényesek legyenek. Ezen túl az ügyfél/utas felelős a szükséges oltások beadatásáért, valamint a vám-és deviza előírások betartásáért. Ha az ügyfélnek/utasnak kára keletkezik az előírások be nem tartása miatt (pld.: szállítás elutasítása), akkor az a saját terhére megy. Ebben az esetben az 5.2. pont szabályai érvényesek.

12.3. Ha az ügyfél az Albatrosst megbízza a hatósági dokumentumok, pld. vízum beszerzésével, akkor az Albatross nem felel ezen dokumentumok a német vagy más külföldi hatóságok által történő kiállításáért, hacsak nem az Albatross nem teljesíti a saját kötelezettségeit vagy előidézője a késedelemnek.

13. alkalmazandó jog, illetékes bíróság

13. 1. Az ügyfél és az Albatross közötti szerződéses viszonyra a német jog az irányadó.

13. 2. Az ügyfél/utas az Albatrosst csak annak székhelyén perelheti. Az Albatross ügyféllel szembeni perei esetén az ügyfél székhelye az illetékes. Az Albatross olyan ügyfelekkel szembeni jogi eljárásainál, akik kereskedő, köz- vagy magánjogi személyek vagy olyan személyek, akik székhelye vagy szokásos tartózkodási helye külföldön van vagy a vádemelés időpontjában a székhelyük vagy tartózkodási helyük nem ismert, az Albatross székhelye szerinti bíróság az illetékes.

13.3.A fenti kikötések nem érvényesek

a) ha és amennyiben a nemzetközi megállapodások szerződésszerűen el nem hagyható előírásai, amelyek az ügyfél/utas és az Albatross közötti szerződésre alkalmazandók, az ügyfél/utas javára mást írnak elő.

b) ha és amennyiben az utazási szerződésre vonatkozó, el nem hagyható előírások az EU tagállamban, ahová az ügyfél/utas tartozik, az ügyfél/utas számára előnyösebb, mint a korábbi meghatározások vagy a megfelelő német előírások.

Utalások a vis major esetén történő felmondásra

A szerződés törvényes felbontását a Polgári Törvénykönyv 651j § határozza meg, ami a következőképp szól:

Ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látott felsőbb erők miatt jelentősen megnehezül, veszélyeztetve vagy befolyásolva van, akkor mind az utazás szervező, mind az utas egyedül felmondhatja a szerződést ezen előírás alapján.
 Ha a szerződés az 1. pont szerint felmondásra kerül, akkor 651e § 3. fejezet 1. és 2 bekezdését, és a 4. fejezet 1. bekezdését kell alkalmazni. A visszaszállítás többlet költségét a feleknek fele-fele arányban kell viselni. Egyébként a többletköltségek az utast terhelik.

Utazásszervező:

Albatross Reisen GmbH

Adatvédelmi előírások:

Az ügyfelek foglaláskor rendelkezésre bocsájtott személyes adatai elektronikusan feldolgozásra kerülnek és azokat az Albatross adathordozóin használják addig, amíg a szerződés teljesítése be nem fejeződik.

Utasbiztosítás

Az Albatross általánosan javasolja a sztornóbiztosítás és a külföldi betegbiztosítás megkötését, amely vonatkozik a hazaszállításra is.

Távértékesítés szerződések

Az Albatross felhívja a figyelmet arra, hogy a csomag túrákra, szállításra, lakókocsira és szállásra vonatkozó foglalások távértékesítésben nem bonthatók fel 312g § 2. fejezet szerint.

Információs kötelezettség a felhasználók közötti konfliktus feloldási törvény 36. § szerint

Az Albatross nem vesz részt békéltető hivatalok konfliktus feloldási eljárásain és erre jogilag nem is kötelezhető.

 

 

 

A Waikiki nyaralásunk óta nyolc év telt el. Azóta is visszatérő vendégek vagyunk!
A Jesoloi kempingben töltött első nyaralásunk meghatározó élményvolt családunk életében!
Foglaljon most
+36 70 947 7948
Ugrás a lap tetejére